Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 november 2014

motie Socialehuis, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg,

D66 Motie D66 Motie Socialehuis, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg,
Sociaal -afhankelijken.
Motie.
Voerendaal 6 november 2014.
Onderwerp:
Sociaalhuis: Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Sociaal-afhankelijken.
De raad van de gemeente Voerendaal in openbare vergadering bijeen op 6 november.
Overwegende dat: we ons grote zorgen blijven maken over de uitvoering van de Zorg en Welzijn voor jong en
oud in de gemeente.
Constaterende dat: ofschoon er al veel aan gedaan is en wordt, er in toenemende mate achter de voordeur
nog stille armoede heerst. Voorts kan er geconstateerd worden dat er ook een tekort aan zorg benoembaar
is.
Verzoekt het college om: verdere afbraak van ons sociaalhuis tegen te gaan door optimale inzet om de “stille”
armoede op te sporen en hulp aan ouderen en gehandicapten te waarborgen.
En gaat over tot de orde van de dag.
D66 Voerendaal
J. Brauers R. Op den Camp