Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 maart 2018

Lijsttrekker Jo Brauers

Lijsttrekker Jo Brauers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze een aantal thema’s

 • de vele wegen die gerealiseerd zijn zowel bovengronds als ondergronds M.n.afkoppeling van het hemelwater, zoals Bergseweg-valkenburgerweg-kruispunt Kunderlinde- Dalstraat-Huntstraat- Jeustraat-Puttervoetpad.
  Gerealiseerd wordt op dit moment de Ransdalerstraat. en staan diverse wegen in Ransdaal in startblokken Roothveldstraat Ransaerstraat ect.
 • Ook de beveiliging van de kwetsbare verkeersdeelnemers hebben de volle aandacht, zo zijn wij hard aan het werk om het voetpad langs de Waalheimerweg te reconstrueren zodat het weer gebruikt gaat worden zoals dat ooit gedacht is.
 • Samen met mijn college uit Gulpen Wittem en de Provincie  willen wij graag een  vrij liggend fietspad realiseren lang de Vrakelbergerweg (in de volksmond,: de ruilverkavelingsweg. Dit i.v.m de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers.
  Dit fietspad heet dan van Geul tot Geleenbeek en loopt  via de Dalstraat richting Heerlen , waar de gemeente Heerlen het overneemt.
 • Voorts gaan wij verder met het duurzaamheid project ,: zonnepanelen op ieders huis, althans daar waar het kan. Wij onderzoeken of en waar er zonneakkers kunnen komen en wij volgens heel intensief de ontwikkelingen op dit gebied, om daar ons voordeel mee te doen voor de bewoners van Voerendaal maar ook omdat wij ons grote zorgen maken over de toekomst van onze planeet. Immers wij willens voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld achterlaten.
  Dit is toch zeker de opdracht van de huidige generatie.
  En gelukkig, ik zou willen zeggen , eindelijk zijn wij ons hier meer en meer bewust van.
 • De waterhuishouding , het rioolstelsel, de zorg, de veiligheid jeugdhulpverlening, ouderenzorg,  dat zijn thema’s waar het volgend bestuur en raad mee te maken gaat krijgen. D’66 wil daar graag haar bijdrage aan leveren.
 • Voerendaal in een financieel gezonde gemeente en dat wil D66 graag zo houden.Als ik U een goede raad mag geven- een goede raad is niet duur- stem a.s. Woensdag op D66 of op geestverwante partijen.In ieder geval,:GA. a.u.b. STEMMENMet vriendelijke groet,Jo Brauers
  Gemeente Voerendaal
  Wethouder