Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 augustus 2018

Jo, adieë wa!

Op 5 augustus 2018 hebben wij afscheid moeten nemen van onze vriend en partijlid Jo Brauers. Ons immer opgewekte raadslid en voormalig wethouder is er van de een op de andere dag niet meer. Hij was al sinds 1977 politiek actief binnen de plaatselijke Politieke Groepering Ransdaal (PGR) en was een van de drijvende krachten achter de omvorming van de PGR naar D66 Voerendaal in 1992. Meerdere jaren heeft hij als voorzitter, op een voor hem zo kenmerkende en enthousiasmerende wijze, een stempel weten de drukken op de politieke koers maar ook op het sociale gebeuren binnen de partij.

In 2004 is hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Aan deze benoeming lagen niet alleen zijn politieke activiteiten ten grondslag maar zeer zeker ook zijn inzet bij Stichting Revalidatie Limburg (tegenwoordig Adelante Zorggroep) en voor de plaatselijke gemeenschap waar hij bereid was iedereen te helpen die een beroep op hem deed.

Nadat hij van 2012 tot en met 2015 een periode als raadslid voor D66 had vervuld in de gemeente Voerendaal, werd er bij de vorming van een nieuwe coalitie in 2015 onverwacht een beroep op hem gedaan als wethouder. Ondanks het feit dat hij al een tijd met pensioen was heeft hij deze functie met verve uitgevoerd. Persoonlijk beschouwde hij het als een grote eer om deze positie te mogen bekleden en op deze manier de burgers van Voerendaal te dienen. In deze functie en had hij een luisterend oor voor iedereen en voerde hij duurzaamheid hoog in het vaandel. Het zonnepanelenproject in de gemeente Voerendaal beschouwde hij dan ook als een persoonlijk pareltje binnen zijn portefeuille.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft Jo als lijsttrekker van D66 de taak van raadslid weer met veel enthousiasme opgepakt. Hij was vastbesloten zijn steentje bij te dragen zolang zijn gezondheid het toeliet. Helaas is dit een hele korte periode gebleken. Zijn gepassioneerde inzet voor de burgers in de gemeente Voerendaal, de hartstochtelijke betogen voor ‘zijn’ speerpunten in de Voerendaalse politiek maar bovenal zijn gezelligheid en warme persoonlijkheid zullen wij ontzettend missen. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe, we kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe groot het gemis voor zijn hen zal zijn.

Jo, adieë wa!