Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 juli 2020

Huub Conjaerts overleden

Huub Conjaerts, gewaardeerd lid van D66 Voerendaal, is op 5 juli van ons heengegaan. Huub was sinds 1995 lid van onze partij en sinds jaar en dag een van haar onmisbare pijlers. Van 1998 tot 2010 heeft hij als raadslid D66 vertegenwoordigd in de gemeente Voerendaal. Deze verantwoordelijke taak nam hij heel serieus, door niet alleen de stukken nauwgezet door te nemen, maar vooral ook door op te komen voor de belangen van de Voerendaalse burgers. Daarnaast vertegenwoordigde Huub onze partij vele jaren in raadscommissies en was hij enige tijd haar voorzitter.

Als blijk van waardering voor zijn grote inzet op velerlei gebied, ontving hij een onderscheiding in de orde van Oranje Nassau. Voor zijn politieke carrière was hij jarenlang werkzaam voor de gemeente Voerendaal. Na zijn pensionering was hij naast levensgenieter ook voorzitter en bovenal kartrekker van de Jaarmarkt in Voerendaal. Hij was nauw betrokken bij de organisatie van de Burgemeester Strous Cultuurprijs. Deze activiteiten lagen allemaal in zijn ruime interessegebied ten aanzien van kunst en cultuur en vormden een prachtige combinatie met zijn organisatietalent.

Ondanks zijn respectabele leeftijd was Huub tot in 2020 nauw betrokken bij het wel en wee van D66 Voerendaal. Een goede sfeer en gezelligheid binnen de vereniging was voor hem zeer belangrijk en om dit te bevorderen stelde hij regelmatig voor een gezamenlijke activiteit te organiseren, natuurlijk met partner! Hij keek nog altijd vooruit en wilde D66 met veel energie weer op weg helpen naar meer leden en zetels in de gemeenteraad. Binnen D66 Voerendaal waren de afgelopen jaren enkele  belangrijke kopstukken weggevallen. Wrang genoeg hoort Huub daar nu ook bij.

Beste Huub, we willen je bedanken voor je tomeloze inzet voor de Voerendaalse gemeenschap en D66 in het bijzonder. Een grote leegte laat je achter bij je vrouw Bertie en je grote familie, maar evenzeer bij de Voerendaalse gemeenschap waarvoor je talrijke activiteiten hebt georganiseerd. Wij zullen allemaal die positieve, energieke en belangstellende man moeten missen, maar putten kracht uit de vele mooie momenten die wij samen hebben mogen meemaken.

Namens D66 Voerendaal