Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020

Vertrek raadslid D66 Voerendaal

D66 Voerendaal heeft op woensdag 18 november 2020 kennisgenomen van het eenzijdig en zelfgekozen besluit van raadslid en fractievoorzitter Rudy op den Camp om uit de fractie te stappen. Het bestuur en de fractie van D66 Voerendaal werden verrast door dit bericht. In dit bericht geeft hij aan niet langer deel uit te willen maken van de fractie van D66 Voerendaal en zelfstandig verder te gaan als eenmansfractie.

Eenzijdig besluit

Hij geeft aan dat interne meningsverschillen en andere visies op werkwijze binnen de fractie ten grondslag liggen aan zijn besluit om de fractie te verlaten. Dat deze verschillen er waren is waar, maar waren volgens fractieleden niet van dusdanige grootte en aard dat er sprake was van een onoverkomelijke breuk binnen de fractie. Alle overige fractieleden waren dus verbaasd over dit bericht en de mededeling dat verdere discussie niet mogelijk was.

Wat betreft meningsverschillen is de fractie van D66 Voerendaal van mening dat deze juist thuis horen binnen een fractievergadering omdat deze diversiteit van gedachtegoed stimuleren. Brede discussies waarbij ieder zijn mening mag delen zijn juist het onderdeel van het democratisch proces waar D66 Voerendaal veel waarde aan hecht. Deze discussies vonden zeker plaats binnen de fractie, bovenal om verschillende meningen uit te wisselen en elkaar te overtuigen. Dat dit een van de redenen is voor het raadslid om uit de fractie te stappen verbaast de fractie zeer.

Wat betreft de werkwijze binnen de fractie zijn er inderdaad ook verzoeken vanuit de fractie geweest om een en ander anders aan te pakken. Uiteraard met de doelstelling om nog beter de stem van onze D66-kiezers binnen de gemeenteraad te laten horen.

Raadszetel D66 Voerendaal

Naast zijn vertrek, betreuren wij ten zeerste dat Rudy zijn raadszetel meeneemt en als eenmansfractie verder gaat. Hiermee verliest D66 Voerendaal haar enige zetel in de Raad en verliezen de 484 inwoners van Voerendaal die in 2018 op D66 hebben gestemd, hun directe inspraak in de Raad.

Ondanks zijn vertrek, willen wij Rudy van harte danken voor zijn jarenlange inzet voor D66 Voerendaal en wensen hem het allerbeste toe.

 

Toekomst D66 Voerendaal

D66 Voerendaal zal zich in deze nieuwe situatie zonder directe invloed in de politiek, gaan richten op de toekomst en in het bijzonder op de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Met een nieuw team, gaan we met veel energie aan de slag om in 2022, zoals vanouds, een bijdrage te leveren voor onze sociaal liberale achterban in de gemeente Voerendaal. Wij zien deze situatie waar we niet zelf voor hebben gekozen als een kans om opnieuw te gaan bouwen aan een mooier, groener en socialer Voerendaal met al haar dorpskernen. Medio 2021 zullen wij onze nieuwe lijsttrekker kiezen en gaan we met volle kracht vooruit!

Mocht iemand nog vragen hebben naar aanleiding van deze situatie of mee willen bouwen aan een sterke comeback voor D66 Voerendaal in 2022, dan vernemen wij dat graag.

Namens het bestuur en alle fractieleden van D66 Voerendaal

Ruud Keijbets

Voorzitter D66 Voerendaal

info@d66voerendaal.nl

06-27 087 924