Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 februari 2018 woensdag 3 januari 2018 zondag 12 november 2017

Beschouwingen 2018 D66 Voerendaal

Algemene Beschouwingen 2018. Meneer de voorzitter, college, raadsleden en overige belangstellenden: Allereerst wil de fractie van D66 Voerendaal, haar grote bewondering uitspreken naar het gemeentelijk apparaat toe. Er wordt hard gewerkt binnen dit gemeentehuis. De zaken zijn in orde en als er iets mis gaat of dreigt te gaan wordt dit ter hand…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 november 2016

Beschouwingen 2017 D66 Voerendaal

Algemene Beschouwingen 2017. Meneer de voorzitter, college, raadsleden en overige belangstellenden: Allereerst wil de fractie van D66 Voerendaal, haar grootte bewondering uitspreken naar het gemeentelijk apparaat toe. Er wordt hard gewerkt binnen dit gemeentehuis. De zaken zijn in orde en als er iets mis gaat of dreigt te gaan wordt dit ter hand…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 augustus 2016

Overlijden Anny Winthagen-Bock

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat ons boegbeeld Anny Winthagen-Bock is overleden. Anny was een echte verbinder, niet alleen binnen onze partij D66, maar ook als Wethouder en raadslid voor onze gemeente. Het overlijden van Anny is een groot verlies voor ons allen. In gedachte zal ze altijd

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 november 2015

Beschouwingen 2016- 2019

Voerendaal Algemene Beschouwingen 2016. Meneer de voorzitter, college, raadsleden en overige belangstellenden: Voordat ik deze beschouwingen start wil D66 het college, griffie en het ambtelijk apparaat danken voor de inzet die is geleverd om de begroting 2016 en de meerjarenraming 2019 te kunnen bespreken in onze raad. Er worden…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 25 oktober 2015

Crisis opvang vluchtelingen in Voerendaal

Net als veel andere gemeenten in ons land, heeft de gemeente Voerendaal het verzoek ontvangen om na te gaan of er acuut slaapplaatsen kunnen worden ingericht voor de opvang van vluchtelingen. Het gemeentebestuur van Voerendaal neemt zijn verantwoordelijkheid en stelt sporthal De Joffer daarvoor beschikbaar. 22 oktober 19.30 uur Bijeenkomst gemeenteraad “De…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 augustus 2015

Nieuwe Voorzitter van D66 Voerendaal

Persbericht D66 Voerendaal 25 augustus 2015 Op maandag 24 augustus werd tijdens de algemene ledenvergadering dhr. Huub Conjaerts met algehele stemmen gekozen tot Voorzitter van D66 Voerendaal. Het Bestuur ziet er als volgt uit: Voorzitter Huub Conjaerts

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 15 november 2014

motie Socialehuis, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg,

D66 Motie D66 Motie Socialehuis, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Sociaal -afhankelijken. Motie. Voerendaal 6 november 2014. Onderwerp: Sociaalhuis: Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Sociaal-afhankelijken. De raad van de gemeente Voerendaal in openbare vergadering bijeen op 6 november. Overwegende dat: we ons grote zorgen blijven maken over de uitvoering van de Zorg en Welzijn…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 mei 2014