Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 januari 2018 zondag 12 november 2017 donderdag 10 november 2016
Algemene beschouwingen D66 Programmabegoting 2017

Algemene beschouwingen D66 Programmabegoting 2017

Onderstaand de redevoering van D66 fractievoorzitter Rudy Op den Camp, uitgesproken op 09 november 2016 tijdens de behandeling van de programmabegroting 2017 Meneer de voorzitter, college, raadsleden en overige belangstellenden: Allereerst wil de fractie van D66 Voerendaal, haar grootte bewondering uitspreken naar het gemeentelijk apparaat toe. Er wordt hard gewerkt binnen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 augustus 2016 vrijdag 6 november 2015 zondag 25 oktober 2015

Crisis opvang vluchtelingen in Voerendaal

Net als veel andere gemeenten in ons land, heeft de gemeente Voerendaal het verzoek ontvangen om na te gaan of er acuut slaapplaatsen kunnen worden ingericht voor de opvang van vluchtelingen. Het gemeentebestuur van Voerendaal neemt zijn verantwoordelijkheid en stelt sporthal De Joffer daarvoor beschikbaar. 22 oktober 19.30 uur Bijeenkomst gemeenteraad “De…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 augustus 2015 zaterdag 15 november 2014

motie Socialehuis, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg,

D66 Motie D66 Motie Socialehuis, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Sociaal -afhankelijken. Motie. Voerendaal 6 november 2014. Onderwerp: Sociaalhuis: Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Sociaal-afhankelijken. De raad van de gemeente Voerendaal in openbare vergadering bijeen op 6 november. Overwegende dat: we ons grote zorgen blijven maken over de uitvoering van de Zorg en Welzijn…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 mei 2014 vrijdag 4 april 2014