Steun ons en help Nederland vooruit

Ruud Keijbets

lijsttrekker D66 Voerendaal

40 jaar

Klimmen

Ruud Keijbets is lijsttrekker van D66 Voerendaal voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Ruud is in 2013 lid geworden van D66 en sinds zijn verhuizing vanuit Utrecht terug naar Limburg is Ruud actief lid van afdeling Voerendaal van D66. Vanaf april 2018 tot en met juni 2021 is hij voorzitter geweest van deze lokale partij. Hij is door de leden van D66 Voerendaal unaniem tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 gekozen. Ruud denkt graag mee met de thema’s die bij de burgers, binnen de politiek in Voerendaal en onder de leden van D66 Voerendaal leven. Een aantal belangrijke onderwerpen hierbij zijn:

1             Stimuleren en faciliteren van goede initiatieven met betrekking tot  duurzaamheid en de circulaire economie voor zowel burgers als ondernemers.

2             De leefbaarheid in Voerendaal in het algemeen en de talrijke kernen in het bijzonder, waar onder andere aspecten als verenigingen, scholen, middenstand, verkeer, openbaar vervoer en gemeenschappelijke voorzieningen onlosmakelijk mee verbonden zijn.

3             Bereikbaarheid en laagdrempeligheid van gemeente Voerendaal voor haar burgers via alle kanalen, waarbij een eerste contact met een goede dienstverlening voor de burgers wordt opgevolgd.

 

Ruud is getrouwd, hij heeft drie kleine kinderen en woont in Klimmen. Hij is geboren en getogen in Voerendaal, na afronding van zijn opleiding  commerciële economie aan Zuyd Hogeschool verhuisde Ruud naar Tilburg waar hij de universitaire studie Bedrijfseconomie in 2005 afrondde. Nadat hij een tiental jaren in Utrecht had gewoond en gewerkt, streek hij in 2016 samen met Marjan neer in Klimmen.

Vanaf 2011 voert Ruud als zelfstandig adviseur projecten en verbetertrajecten uit. Dit doet hij in opdracht van grote en kleine organisaties. De afgelopen jaren waren dit met name opdrachten in grote infrastructurele projecten zoals de bouw van de Koning Willem Alexander tunnel voor Rijkswaterstaat en het Noorderbrugtracé in Maastricht. Hierbij levert hij hoofdzakelijk een bijdrage aan een optimale samenwerking tussen de opdrachtgever, opdrachtnemer en de partij die het projectresultaat in de toekomst mag beheren, bijvoorbeeld de gemeente Maastricht of Rijkswaterstaat. Naast deze grotere projecten voert hij eveneens kleinere projecten uit als verbetertrajecten en klanttevredenheidsonderzoeken.

Naast zijn werk is Ruud actief lid van carnavalsvereniging de Naate en in het bijzonder de jeugdcommissie van deze vereniging. Hij voetbalt bij VV Hellas in een vriendenteam. Samen met 3 vrienden organiseert hij in de gemeente Voerendaal het 1-daags muziekfestival Zomerstop. De eerste editie hiervan heeft in 2016 plaatsgevonden.

Meer van Ruud Keijbets