Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Interview Erwin Spijkers Lijst 3 nr 10

1 Wat is uw naam en van welke politieke partij bent u lid?

Mijn naam is Erwin Spijkers en ik ben lid van D66.

 

2 Waar kunnen  we u en uw politieke partij online vinden?

https://Voerendaal.d66.nl

www.facebook.com/d66voerendaal

www.linkedin.com/in/erwinspijkers/

 

3 Welke rol speelt u binnen de partij en wat wilt u bereiken?

Tot nu toe was ik voornamelijk een ‘stil’ ondersteunend lid van D66 landelijk omdat ik mij het meest kan vinden in de visie van deze partij op de landelijke onderwerpen zoals het onderwijs, de duurzaamheid van economie & klimaat en meer of minder Europa.

Op gemeentelijk niveau gaat mijn aandacht vooral uit naar het ondernemersklimaat in Voerendaal, de kansen die er liggen tot verduurzaming en het behoud van goed basisonderwijs in alle kernen.

Ondernemerschap Het MKB is de motor van de samenleving die zorgt voor banen en innovatie. Taak van de politiek is hierbij om het speelveld te bepalen (denk aan milieueisen, vergunningen, etc.) en te zorgen dat er geen belangen in de verdrukking komen (omwonenden, werknemers, oneerlijke concurrentie, etc.). Maar bovenal om ondernemers actief te ondersteunen en waar mogelijk te faciliteren. Vereenvoudiging van regelgeving is daar een belangrijk onderdeel van. Voerendaal is reeds een zeer ondernemersvriendelijke gemeente maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Verduurzaming De verduurzaming van onze economie kent twee belangrijke pijlers: enerzijds duurzaamheid in klimaat, natuur en milieu en anderzijds duurzame economische groei (onder andere door duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking). Hoewel deze twee pijlers elkaar soms lijken te bijten, liggen hier juist de uitdagingen richting een welvarende toekomst. Door in  te zetten op innovatieve oplossingen kunnen wij een voorsprong nemen die zich niet alleen in financiële cijfers zal vertalen maar ook in leefbaarheid, woongenot en werkgelegenheid.

Basisonderwijs in kernen Het behoud van basisonderwijs is belangrijk voor het toekomstperspectief van de kernen binnen onze gemeente. Kernen zonder basisonderwijs verliezen veel aantrekkingskracht voor (aankomende) jonge ouders, iets dat funest kan zijn in een regio waar er de komende jaren sprake lijkt te zijn van ontgroening en vergrijzing.       

 

4 Wat wilt u graag veranderen of anders zien; wat is uw belangrijkste doelstelling?

Te vaak hoor ik mensen, al dan niet terecht, stevige kritiek leveren op politici terwijl ze zelf helaas geen gebruik (meer) maken van hun stemrecht.  Graag zou ik zien dat ook deze mensen weer in zoverre bij de plaatselijke politiek betrokken raken, dat ze op zijn minst weer gaan stemmen.

Maar liever nog zou ik zien dat de (gemeentelijke) politiek meer aansluiting vindt bij de jeugd. Tijdens mijn werk met hbo-studenten raakt het mij steeds meer om te merken hoe weinig zij zich betrokken voelen bij de politiek en belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Persoonlijk zie ik het als een belangrijke doelstelling om hier een kentering in te bewerkstelligen en zodoende de aankomende generatie van opvoeders, werknemers, ondernemers en bestuurders bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden in de maatschappij.

 

5 Wat is er leuk aan de politiek en waar ergert u zich aan?

Het leuke aan de gemeentelijke politiek is dat er zaken worden geregeld die direct met de

eigen leefomgeving te maken hebben. Het aanbod van goed basisonderwijs in alle kernen, gemeenschappelijke sportaccommodaties, straatverlichting, speelvelden, herinrichting van parkjes, wegenonderhoud etc. Allemaal gemeentelijke politiek waar de inwoners zelf (via de volksvertegenwoordiging) hun stem in hebben.  

Waar ik mij aan erger in de politiek is dat de toon van het debat (net zoals de maatschappij) steeds verder lijkt te verharden en dat er steeds vaker op de man wordt gespeeld in plaats van op de bal. Respect voor elkaars mening en de drijfveren van andere partijen proberen te begrijpen zijn voor mij basisvoorwaarden om tot goed doordachte en breed gedragen besluiten te komen.   

 

6 Hoeveel tijd bent u kwijt aan politieke activiteiten en wat doet u naast deze activiteiten?

Tot nog toe ben ik voornamelijk een ‘stil’ ondersteunend lid van D66 geweest en was de in politiek geïnvesteerde tijd gering.

Op de eerste plaats ben ik echtgenoot en vader van 3 opgroeiende kinderen. In het dagelijks leven ben ik docent aan de faculteit Commercieel en Financieel Management van Zuyd Hogeschool in Sittard. Ook adviseer ik het (startende) MKB in strategische en marketingvraagstukken.

Daarnaast ben ik momenteel lid ben van de medezeggenschapsraad van mijn faculteit, lid van de ouderraad van vmbo Nieuwe Thermen in Heerlen en lid van LWV. Voorheen was ik penningmeester van oudervereniging Basisschool Ummer Clumme in Klimmen en penningmeester van stichting Openbare Speelweide Klimmen.   

In mijn vrije tijd mag ik graag een rondje wandelen en hardlopen of fietsen.

 

7 Wie is uw (politieke) held of voorbeeld?

Echte helden heb ik niet, wel voel ik veel bewondering voor personen die over hun eigen schaduw heen durven springen en daardoor dingen in beweging krijgen. Uiteraard wordt er dan gedacht aan de wereldbekende voorbeelden zonder wie Zuid-Afrika, India en Noord-Ierland er nu heel anders zouden uitzien. Maar meer nog denk ik aan onbekende(re) personen die op kleine schaal zaken in gang krijgen gezet door niet alleen het eigenbelang voorop te zetten.  

 

8 Bij welke partij ziet u veel en bij welke partij ziet u weinig overeenkomsten?

D66 is van nature een middenpartij met op onderdelen progressieve standpunten. Vandaar dat D66 met bijna elke partij wel overeenkomsten heeft. Op de gebieden die voor mij het zwaarst wegen, zie ik landelijk vooral veel overeenkomsten met GroenLinks.     

 

9 Wanneer zijn voor u de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart geslaagd?

Voor mij als burger zijn de verkiezingen geslaagd wanneer zoveel mogelijk mensen gebruik maken van hun stemrecht. Een mooi streven lijkt mij een opkomstpercentage dat hoger ligt dan 4 jaar geleden (63,1%). Politiek gezien zijn de verkiezingen voor mij geslaagd wanneer het achteraf mogelijk blijkt om een brede coalitie te vormen die écht representatief is voor de inwoners van Voerendaal en de komende 4 jaren daadkrachtig aan de slag kan. En uiteraard ben ik ervan overtuigd dat D66 daar een constructieve rol in kan spelen!

 

10 Wilt u verder nog iets delen?

Tot voor een paar jaar geleden geloofde ik erg in een maakbare wereld, waarin veel bereikbaar was mits je daar maar hard genoeg voor wilde werken. De laatste jaren (en vooral sinds de geboorte van mijn kinderen) ben ik steeds meer gaan inzien dat dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Daarnaast ben ik mij ook meer bewust geworden van het feit dat Limburg nog steeds niet zijn belofte heeft ingelost als een van de meest veelbelovende regio’s van Nederland.

Als vader van drie kinderen wil ik eraan bijdragen dat onze regio die toekomstige generatie alle mogelijkheden blijft/gaat bieden die zij zich wensen. Goede banen binnen financieel gezonde bedrijven in een landschappelijk aantrekkelijke regio waar het zelfstandig ondernemerschap actief gepromoot en ondersteund wordt. Vandaar mijn focus op het ondersteunen en begeleiden van enerzijds het huidige MKB in de regio als anderzijds de HBO-studenten van de faculteit Commercieel en Financieel Management (waarvan het overgrote merendeel in deze regio wil blijven wonen en werken; dus ons toekomstig MKB).

Ook binnen de eigen gemeente wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen en mij inzetten voor een welvarende toekomst voor iedereen.

Gepubliceerd op 06-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018