Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

Voor D66  Voerendaal is duurzaamheid de kern van een langetermijnvisie op onze samenleving. Wij zijn blij dat het college ambities heeft, samen met de Parkstad gemeenten, op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Er is zelfs een broedkamer duurzaamheid ingericht. Bij de vele ontwikkelingen en uitvoeringen komen we steeds weer uit bij het begrip duurzaamheid. Qua duurzaamheid is een van de projecten het zonnepanelenproject Parkstad. Zonneweiden/zonnepanelen en alle innovatieve zaken die zich hier aandienen, zullen we spoedig op moeten ingaan. Geen tijd verliezen, maar participeren in innovatieve ontwikkelingen. De start van PALET 3.0, het uitvoeringsprogramma om in 2040 energieneutraal te zijn, zien we met vertrouwen tegemoet. Keuzes die houvast moeten bieden aan burgers, bedrijven en instellingen om hun duurzame ambities samen op te pakken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018