Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Lokaal Bestuur

D66 Voerendaal heeft als standpunt dat samenwerking met omliggende gemeenten nodig is op het gebied van bovengemeentelijke aangelegenheden, zoals werkgelegenheid, infrastructuur, economische groei en hulpdiensten. We zien Voerendaal als het scharnier in de regio tussen het landelijk heuvelland en het stedelijk gebied Daarnaast is D66 Voerendaal van mening dat waar nodig en wenselijk ook samengewerkt wordt met onze “groene” buurgemeenten. Hier geldt de uitspraak: “centraal wat moet, decentraal wat kan”. Zo kan bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en natuur samenwerking gezocht worden met de gemeenten Gulpen Wittem en Valkenburg aan de Geul.
De vergevorderde samenwerking met Simpelveld juichen wij van harte toe.
In onze gedachtevisie moet Voerendaal een zelfstandige gemeente blijven. Functionele samenwerking met Simpelveld is hierin van groot belang. Via diverse gemeenschappelijke regelingen, waar wij ons voordeel uit kunnen halen, zijn wij intensief verbonden met de regio.
D66 Voerendaal is voor een evenwichtig en solide financieel beleid. Uitgangspunt is daarbij dat de uitgaven afgestemd moeten zijn op de inkomsten. D66 Voerendaal is daarom van mening dat de gemeentelijke lasten gelijke tred moeten houden met de ontwikkeling van het besteedbare inkomen. Daarbij dient de gemeente alert te zijn op de bestaande mogelijkheden voor provinciale, nationale of Europese subsidie. Ook dienen we optimaal gebruik te maken van de kansen die het IBA project ter versterking van de lokale economie te bieden heeft. De gemeentelijke meerjarenbegroting dient duidelijk en overzichtelijk te zijn, ook voor alle burgers. Externe expertises dienen tot een minimum beperkt te worden. Beter is om samen te werken met de omringende gemeenten om de kwaliteit van de organisatie te kunnen waarborgen.

De inwoners van Voerendaal staan centraal